Házautomatizálás – szolgáltatások

Medence
Öntözés
Világítás
Árnyékolás
Napenergia
Ajtók, zárak
Kapcsolók
Légtechnika
Beállítások
Okosház-szolgáltatás, rendszerek
Üzemeltetés, elemek tervezése és gyártása
 
 
Üdvözli az iGondnok!
 
Új termékeink

Az iGondnok átfogó megoldást nyújt az intelligens otthon megvalósításához.
Töltse le a pdf-et!
Medence
Minden szokásos funkció megfigyelése (vízszint- és -hőmér­sék­let, keringető- és masszázspumpa stb.) és-vagy vezérlése megoldható az iGondnok-rendszerben.
pdf
PRÓBÁLJA KI!

A képre kattintva megtudhatja, hogyan léphet be virtuális bemutató­ter­münk­be, ahol kipróbál­hat- ja rendszerünket.
pdf
Világítás,
kapcsolók

Nemcsak a kültéri világítás vagy a közle­kedő területek lámpái­nak működését lehet programozni, távvezé­rel­ni. Bármilyen be­rende­zést, kaput, stb. be lehet illeszteni a rend­szerbe. pdf
Árnyékolás
A redő­nyök, függönyök, vagy bármilyen, elek­tromos működte­tésű árnyé­kolók az intelli­gens
ház részei: távolról és időzítve is működtethetők.
pdf
Napenergia
Bármilyen rendszerű napenergia-haszno-
sító rendszert be tudunk illeszteni az iGondnok felügye-
letbe – saját megoldásunk is rendelkezésre áll.
Távkapcsolók
Kicsi, mégis robusztus, biztonságos,
adó-vevő működésű távkapcsolókkal is lehet vezérelni a rendszer funkcióit.
Kezelőfelület
Több lehetőséget is nyújtunk. Helyi beavatkozás rádiós távkapcsolókkal, vagy
iGondnok internetes felügye­let, okos­telefo­nos vezér­léssel.
pdf
RLAN + internet

Az internetes távfelügyeletet saját rádiós-internet átalakítónk segítségével oldjuk meg.
Öntözés
A környezeti körül­ményeket figyelembe vevő, intelligens, víz­takarékos, öntöző­rendszert lehet kiala­kítani elemeink­ből.
Az öntözés a ház­automatizálás szerves része.
pdf
Előfizetés
Az iGondnok internetes okosház-szolgáltatást re­gisztráció és előfizetés után lehet igénybe venni. Számos cso­magot biztosítunk, hogy mindenki meg­találja a leg­meg­felelőbbet.
Egyéb termékek

Számos rádiós adat­átviteli, felügyeleti és biztonsági termékün­ket alkalmazzák. Folyamatosan fej­lesztjük rádiós tech­nikánkat, a piac
követ bennünket.
RF Elektronikai Kft. RFElektronik @ 2120 Dunakeszi Szent István utca 1. Tel: +36-27-391-216 A WEBHELY FEJLESZTÉS ALATT ÁLL!